April 14, 2022

Data/News Feed

If you haven’t already, it’s about time you get to know the React Hooks API and use it in your projects.

Data feed
Το data feed είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει στους χρήστες να αντλούν ενημερωμένα στοιχεία από διάφορες πηγές δεδομένων. Χρησιμοποιείται συνήθως σε real-time εφαρμογές, σε όλα τα πρωτόκολλα Point-to-Point Protocol (PPP), όπως και στο Διαδίκτυο (World Wide Web), το οποίο αποκαλείται και ως “web feed”. Η ροή ενημερώσεων, ή αλλιώς το news feed, είναι μια δημοφιλής μορφή του web feed. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια λίστα με πρόσφατα δημοσιευμένο υλικό μιας ιστοσελίδας. Ο τελικός χρήστης (end user) μπορεί να λάβει push ειδοποιήσεις για το περιεχόμενο που έχει επιλέξει να παρακολουθεί με το να κάνει εγγραφή στο news feed της ιστοσελίδας. Τα feeds είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι μηχανικά ευανάγνωστα, ώστε να είναι σε θέση να μεταδίδουν πληροφορία από τον ένα υπολογιστή στον άλλο χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

    Είδη των Data feeds
  • RSS 1.0, 2.0
  • Atom feed
  • RDF feed
  • Comma-separated values (CSV)
  • JSON
  • XML

RSS Feed
Tα RSS (RDF Site Summary or Really Simple Syndication) είναι ένα web feed που επιτρέπει στους χρήστες και στις εφαρμογές να έχουν πρόσβαση σε ενημερώσεις των ιστοσελίδων, με ένα σταθμισμένο, υπολογιστικά ευανάγνωστο format. Με την εγγραφή σε RSS feeds, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί πολλές και διαφορετικές websites ιστοσελίδες με έναν και μοναδικό συσσωρευτή ειδήσεων, ο οποίος συνεχώς καταγράφει νέο περιεχόμενο, αφαιρώντας την μέχρι πρότινος επιτακτική ανάγκη για χειροκίνητο έλεγχο από τη πλευρά του χρήστη. Οι συσσωρευτές ειδήσεων (ή "RSS readers") μπορούν να χτιστούν μέσα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, να εγκατασταθούν σε έναν σταθερό υπολογιστή desktop, ή να εγκατασταθούν σε συσκευή τηλεφώνου. Οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν RSS feeds για να δημοσιεύουν συχνά ενημερώσεις και πληροφορίες, όπως νέες καταχωρήσεις σε blogs, τίτλους ειδήσεων, επεισόδια ήχου και βίντεο, ή για τον διαμοιρασμό podcasts. Ένα αρχείο RSS (ονομάζεται και "κανάλιl") συμπεριλαμβάνει γραπτό κείμενο και τα μεταδεδομένα, όπως την ημερομηνία έκδοσης, και το όνομα του συγγραφέα. Τα RSS formats γίνονται πιο συγκεκριμένα ένα χρησιμοποιηθεί ένα γενικό αρχείο XML. Τα δεδομένα από RSS feeds παρουσιάζονται στους χρήστες λογισμικών, όπως τους συσσωρευτές ειδήσεων, και η μεταφορά του περιεχομένου αποκαλείται Διαδικτυακή Αναμετάδοση (web syndication). Οι χρήστες κάνουν εγγραφή στα feeds, είτε με το να εισάγουν το URI του feed στον reader, ή με το να κάνουν κλίκ στο αντίστοιχο σύμβολο /icon του προγράμματος περιήγησης. Ο reader του RSS ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα feeds των χρηστών για νέα πληροφορία και μπορεί αυτόματα να τα κατεβάσει, εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη.

ATom Feed
To Atom αναφέρεται σε μια δυάδα πρωτοκόλλων. Το Atom Syndication Format είναι μια γλώσσα XML που χρησιμοποιείται για web feeds, ενώ το Atom Publishing Protocol (AtomPub ή APP) είναι ένα απλό HTTP-based πρωτόκολλο, για δημιουργία και ενημέρωση ψηφιακών πόρων. Τα web feeds επιτρέπουν σε προγράμματα λογισμικού να ελέγχουν για ενημερώσεις που έχουν δημοσιευτεί εντός της ιστοσελίδας. Για να παρέχει ένα web feed, ο ιδιοκτήτης του site μπορεί να χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο λογισμικό, όπως ένα CMS (content management system), το οποίο δημοσιεύει μια λίστα (ή "feed") από πρόσφατα άρθρα ή περιεχόμενο σε ένα σταθμισμένο, μηχανικά ευανάγνωστο format. Το feed μπορεί να ληφθεί (download) από προγράμματα που το χρησιμοποιούν, όπως ιστοσελίδες που διαμοιράζουν περιεχόμενο από το feed, ή από προγράμματα feed readers, που επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν εγγραφή σε feeds και να βλέπουν το περιεχόμενό τους. Ένα feed περιέχει καταχωρήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι επικεφαλίδες, άρθρα κειμένου, αποσπάσματα, περιλήψεις ή υπερσύνδεσμοι που οδηγούν στο περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων με διάφορα μεταδεδομένα. Το Atom format αναπτύχθηκε ως εναλλακτική λύση για το RSS. Ο Ben Trott, υπέρμαχος του νέου format που αργότερα ονομάστηκε Atom, πίστευε ότι τα RSS είχαν περιορισμούς και ελαττώματα, όπως την απουσία καινοτομίας αλλά και την ανάγκη να παραμένουν συμβατά με τα παλαιότερα λογισμικά, ωστόσο υπήρχαν και πλεονεκτήματα για το νέο σχεδιασμό.

RDF Feed
Το Resource Description Framework (RDF) είναι ένα World Wide Web Consortium (W3C) πρότυπο, που αρχικά σχεδιάστηκε ως μοντέλο δεδομένων για μεταδεδομένα. Πλέον αξιοποιείται ως γενική μέθοδος για περιγραφή και ανταλλαγή μη γραμμικών δεδομένων/graph data. Το RDF παρέχει ποικιλία από σημειώσεις σύνταξης και formats δεδομένων σειριοποίησης, με το Turtle (Terse RDF Triple Language) να αποτελεί αυτή τη στιγμή το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο notation. Το RDF είναι ένα γράφημα που αποτελείται από τρεις δηλώσεις. Ένα γράφημα RDF εκπροσωπείται από: 1) ένα node για το υποκείμενο υπό διερεύνηση, 2) ένα arc που πάει από το ένα υποκείμενο στο αντικείμενο για το κατηγορούμενο, και 3) ένα node για το αντικείμενο. Καθένα από τα τρία τμήματα της δήλωσης μπορεί να ταυτοποιηθεί με ένα URI. Ένα αντικείμενο μπορεί επίσης να έχει κυριολεκτική αξία. Αυτό το απλό και ευέλικτο μοντέλο δεδομένων έχει εφαρμογή και πολλή ισχύ στην αναπαράσταση περίπλοκων καταστάσεων και σχέσεων, ενώ καταφέρνει να παραμένει περιεκτικό.

Comma-separated values
Το comma-separated values (CSV) αρχείο είναι ένα καθορισμένο γραπτό αρχείο που χρησιμοποιεί κόμμα για να διαχωρίζει τις μεταβλητές. Κάθε γραμμή του αρχείου είναι καταγραφή δεδομένων. Κάθε καταγραφή αποτελείται από ένα ή περισσότερα πεδία, που χωρίζονται με κόμματα. Η χρήση των κομμάτων ως διαχωριστών για τα πεδία είναι η αιτία της ονομασίας, άλλωστε, αυτού του format αρχείων. Ένα αρχείο CSV τυπικά αποθηκεύει δεδομένα σε μορφή πίνακα (αριθμούς και κείμενο) σε κείμενο, και κάθε γραμμή έχει τον ίδιο αριθμό πεδίων. Το αρχείο με CSV format δεν είναι πλήρως σταθμισμένο. Ο διαχωρισμός με κόμματα είναι η βάση, αλλά τα κόμματα ή τα ενσωματωμένα κενά στα δεδομένα, πρέπει να ελεγχθούν ένα ένα. Κάποιες εφαρμογές δεν δέχονται αυτό το περιεχόμενο, ένα άλλες γεμίζουν το πεδίο με θαυμαστικά, όπως σε ένα Excel αρχείο, το οποίο και πάλι γεννά την ανάγκη για έλεγχο των δεδομένων. Ο όρος "CSV" επίσης αποκαλύπτει διάφορα στενά-συνδεδεμένα formats που χρησιμοποιούν άλλους διαχωριστές πεδίου, όπως το ελληνικό ερωτηματικό/semicolons. Αυτά περιλαμβάνουν μεταβλητές που χωρίζονται με tab και and space. Ένας διαχωριστής που εγγυημένα δεν αποτελεί μέρος των δεδομένων, βελτιστοποιεί την ανάλυσή τους. Αρκετά αρχεία συχνά παίρνουν μια ".csv" προέκταση στο όνομά τους, κι ας μην κάνουν χρήση διαχωριστών με κόμματα. Αυτή η ονοματοδοσία μπορεί να προκαλέσει προβλήμαρα στην ανταλλαγή δεδομένων. Πολλές εφαρμογές που αποδέχονται CSV αρχεία έχουν την επιλογή να διαλέξεις τον χαρακτήρα που θα κάνει τον διαχωρισμό και τα σημεία στίξης. Το ελληνικό ερωτηματικό /semicolon συχνά χρησιμοποιείται αντί του κόμματος σε Ευρωπαϊκά περιβάλλοντα, ώστε να παραχωρήσει στο κόμμα τον διαχωριστικό χαρακτήρα, και η τελεία δρα ως ενωτικός χαρακτήρας.

JSON
Το JSON (JavaScript Object Notation) είναι ένα αρχείο ανοιχτού σταθμισμένου format και ανταλλαγής δεδομένων που επιτρέπει την αποθήκευση κειμένου που είναι ευανάγνωστη από τον χρήστη και μεταφέρει δεδομένα που αποτελεούνται από ζεύγη attribute–value και arrays (ή άλλες σειριοποιημένες μεταβλητές). Είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο format δεδομένων με διαφορετικές χρήσεις στην ανταλλαγή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών εφαρμογών με servers. Το JSON είναι ένα data format που λειτουργεί ανεξαρτήτως γλώσσας. Προκύπτει από την JavaScript, αλλά πολλές σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού περιέχουν κώδικα για να παράξουν και να αναλύσουν JSON-format δεδομένα. Τα ονόματα αρχείων σε JSON χρησιμοποιούν τη προέκταση.json.

XML
Η Extensible Markup Language (XML) είναι μια markup γλώσσα και format αρχείων για αποθήκευση, μετάδοση και ανακατασκευή τυχαιοποιημένων δεδομένων. Περιλαμβάνει ένα σύνολο κανόνων για αρχεία κώδικα σε ένα format που είναι ευανάγνωστο και μηχανικά αλλά και για τον χρήστη. Το World Wide Web Consortium's XML 1.0 Specification του 1998 και πολλά άλλα ακόμη είναι ελεύθερα ανοιχτά πρότυπα και προσδιορίζουν την XML. Οι σχεδιαστικοί στόχοι της XML δίνουν έμφαση στην απλότητα, τη γενικότητα και τη χρηστικότητα στο Διαδίκτυο. Είναι μια μορφή δεδομένων κειμένου με ισχυρή υποστήριξη μέσω Unicode για διαφορετικές ανθρώπινες γλώσσες. Αν και ο σχεδιασμός της XML εστιάζει σε έγγραφα, η γλώσσα χρησιμοποιείται ευρέως για την αναπαράσταση τυχαιοποιημένων δομών δεδομένων, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες web. Υπάρχουν πολλά συστήματα σχημάτων για να βοηθήσουν στον ορισμό γλωσσών που βασίζονται σε XML, ενώ οι προγραμματιστές έχουν αναπτύξει πολλές διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) για να βοηθήσουν στην επεξεργασία δεδομένων XML

Read more related articles!

May 1, 2022

NodeJS
Pros and Cons

Donec eget ex magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque venenatis dolor imperdiet dolor mattis sagittis magna etiam.

April 18, 2017

Google Tag Manager

Donec eget ex magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque venenatis dolor imperdiet dolor mattis sagittis magna etiam.

April 14, 2017

Data / Newsfeed

Donec eget ex magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque venenatis dolor imperdiet dolor mattis sagittis magna etiam.

April 14, 2017

MongoDB Compass

Donec eget ex magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque venenatis dolor imperdiet dolor mattis sagittis magna etiam.